trongtai

Hiểu đúng trọng tải và tải trọng ở Việt Nam

October 24, 2016 admin 0

Việc sử dụng lẫn lộn, không nhất quán hai từ này ngay trong các văn bản Luật khiến ý nghĩa của chúng ngày càng sai lệch. Trong hệ thống văn bản về giao thông vận tải đường bộ, xe tải chở hàng ta gặp nhiều lần các từ ghép và